Ann Hermansson
Jag är så stolt och glad över det förtroende ni vill ge mig under det kommande året!
 
Min bakgrund i Rotary är att jag blev invald 2007. Jag var då så lyckligt lottad att jag hade två faddrar. Per-Åke Olsson som många av er känner som en medlem som verkligen brann för Rotary, han har tyvärr lämnat oss under förra året. Min andra fadder var Carina Lövdahl.
 
Jag har haft många trevliga år i goda vänners lag i klubben. Med stolthet tycker jag att vi kan konstatera att vi tar hand om varandra i både glädje och sorg
Det ligger också en stor tillfredsställelse i att vara del i ett sammanhang som gör gott. Behovet att sådana insatser är enormt i vår värld och vi kan bara göra ett mycket litet avtryck men det är så viktigt att göra även det lilla.
 
Min bakgrund är att jag är lantbrukardotter. Jag bor på gården utanför Östra Strö och den har varit i släktens ägor i många generationer. Idag är jag i den priviligierade situationen att båda våra söner med familjer har byggt respektive håller på att bygga bostäder på gårdens mark.
 
Jag läste juridik i Lund och mitt första jobb efter examen var faktiskt på Eslövs tingsrätt och då var vår Leif Persson äldste notarie så vi blev arbetskamrater.
 
Jag har arbetat med ganska många olika saker under min karriär. I stora drag blev det lantbruksjuridik i tio år och bank i tjugo år. Jag har också hunnit med en liten vända på advokatkontor och en egen firma med utbildnings- och utredningsuppdrag inom arbetsrätt och chefskap. Idag är jag pensionär från lönearbete!
 
Jag ägnar mig nu åt några styrelseuppdrag, förvaltning av lantbruksfastigheten, många av er vet hur många hus som finns på en gård! Jag har också tid över att umgås med barnbarn och engagera mig i ideella uppdrag.
 
Min man Bengt dog för något år sedan efter en olycka. Bengt var läkare och hans plan var att efter pensionsdagen, som han tyvärr inte fick uppleva, åka ut i världen och arbeta med Läkare utan gränser, en organisation som låg honom mycket varmt om hjärtat. Som president har jag ju förmånen att bestämma vad våra insamlade pengar från veckolotteriet skall gå till. Mot bakgrund av Bengts och familjens engagemang blir mitt val vår egen organisation Rotarys Läkarbank.
 
En liten kort utblick över vår stora organisation. Årets  RI president Mark Daniel Maloney arbetar under parollen Rotary Connects the world. Rotary är ett helt fantastiskt yrkesnätverk som förenar över 1,2 milj människor och tillsammans kan vi göra världen lite bättre. Går vi till vår närhet så har vi i bara Skåne 5 000 medlemmar. Vår distriktsguvernör under det kommande året heter Torkild Rönne och han kommer att hälsa på oss under ett av våra oktobermöten.
 
 Man kan dock konstatera att det ligger en stor utmaning i att utveckla Rotary så att det står fortsatt starkt i en snabbt föränderlig värld. När vi några stycken från klubben var på Pets träff i våras så fick vi höra en del om att detta arbete pågår för fullt. Det finns en insikt om att den moderna snabbrörliga världen kräver nya former för Rotary. Vi fick höra om hur man idag har lagt bort fokus kring närvaro, att man arbetar med webbaserade möte och till och med infört något som kallas Passport, där man för en större summa pengar ansluter sig till Rotary som organisation för tillgång till nätverk men utan engagemang på klubbnivå. Detta är inte något som jag tror att vi i Eslöv skall ägna oss åt just nu men det kommer säkert att hända mycket framöver.
 
Målen för mitt år är bara två:
Det första är att vi skall bli fler medlemmar. För att vi skall uppnå detta så måste vi alla engagera oss och se oss omkring i vår omgivning, vem skulle kunna bli en god Rotarian.
Det andra målet är att vi skall ha trevligt! Detta mål har jag knyckt från Bernt Linden som hade sin andra presidentperiod under ett av mina första år i klubben. Jag kände då och nu att detta är det viktigaste, har vi trevligt och trivs, gör vi gott och blir fler.
 
Jag är helt övertygad om att vi har ett spännande och trevligt Rotary år framför oss, Klubbtjänst har några ess i rockärmen och jag tycker att det är väldigt trevligt att vi kan ordna gemensamma AW med Eslövs Rotaryklubb.
 
Jag lovar att jag skall göra mitt bästa för att bidra till klubben under mitt presidentår.
 
Ann