Ord från Presidenten
Ett hjärtligt tack för förtroendet Ni gett mig som president för Eslöv-Sallerup Rotaryklubb!
Att det blir året då jag är president i Eslövs Sallerup Rotaryklubb kommer både väl genomtänkt och ändå lite plötsligt.
Uppdraget att ingå i styrelsen först som andre vice sekreterare och sedan följa vägen som inkommande president till att nu vara president är en trygg väg för att växa in i förståelse för vad det innebär att vara president och även för att få förståelse för hur arbetet fungerar med Rotary och alla klubbar som finns världen runt. 
Det är ett skoj uppdrag och samtidigt ett uppdrag med en eftertanke om att vi kan göra saker något bättre och något lättare för olika grupper av medmänniskor i Eslöv och världen.
Vi som är medlemmar i klubben vill umgås och träffas för att ha roligt och för att få mer kunskap om saker vi troligtvis inte hade tagit till oss annars. Det blir då också enormt viktigt att vi kan få fler att bli medlemmar i vår klubb. Så ett mål är att vi under året ska ha möjlighet att ta in nya medlemmar.
Jag har en förhoppning att vi under året ska kunna bidra med en insats i något projekt med inriktning på språket och ungdomar här i Eslöv. Det får utvärderas under höst vad som kan bli möjligt.
För att vi ska driva klubben framåt så behövs allas delaktighet. Det blir lite mer för de medlemmar som ingår i styrelsen eller har andra förtroendeuppdrag under året. Så tur att ni alla är med och jag är övertygad om att vi kommer att jobba ihop på ett mycket bra sätt under året.
Än en gång tack för förtroendet att leda klubben som president under det kommande året.
 
Annika Lundeslöf