Brunn i Kenya
 
Projektet drivs utifrån ”presidentens val” med mål att vara uppnått sommaren 2021. Presidenten med två klubbmedlemmar sammanhåller projektet och samverkar med systerklubben Eslöv Rotaryklubb.
 
Var: Kenya
När: Genomförs under våren 2021
Hur: Ett gemensamt projekt mellan Eslöv-Sallerup- och Eslöv Rotaryklubb i samverkan med Rotary Doctors