09
dec
2022
Eslöv-Sallerup
Eslövs Bowling
Karlsrobadet

Sweden

Nulägesanalys Ukraina

Föredragshållare: Major Krister Forsberg, underrättelseofficer vid Södra Militärregionen.