Jullunchen började med mingel och värmande glögg. Under tiden sålde klubbtjänsten lotter till lotteriet.
Presidenten hälsade alla välkomna till bords för att äta en julinspirerad landgång.
Efter landgången fick vi kaffe och pannacotta.
I samband med kaffet delade klubbtjänsten upp oss i grupper och lämnade ett underlag till ett utmanande Quizz med frågor som klubbtjänsten gjort.
Efter rättning fastslogs att gruppen med Joakim, Annika, Paul, Eddie och Kerstin vunnit.
Dessa fick vardera en flaska skumpa.
 
Presidenten bad Sami El Hissi som är utsedd till årets stipendiat att träda fram.
Presidenten läste upp Stipendiekommittens vitsord om Sami El som framhävde honom som lämplig kandidat till klubbens stipendium.
Sami El Hissi tackade för utnämningen diplomet och blommorna och berättade lite om sig själv och vad han stod för.
 
Sam El Hassi är inplanerad att hålla ett föredrag om sig själv i början av nästa år.
 
Klubbtjänsten genomförde lottdragningen på sålda lotter och delade ut många priser som bestod av vin, glögg, blommor m.m.
Vinsten på lotteriet tillföll klubbtjänsten som bidrag till vårens utflykter.
 
Carina Lindh hade skänkt julklapp till samtliga som deltog
 
Som sedvanligt vid klubbens julavslutning. Läste Jan Elof Henriksson med tomteluva  Viktor Rydbergs dikt ” TOMTEN”.
 
Joakim tackade klubbtjänsten för ett trevlig  julfirande och önskade alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.