Besök av Guvernör Ulf Bingsgård vid vårt vårt lunchmöte.
Vi fick ta del av hans tankar att vara samhällsrelevant, kommunicerande och jämligt. 
Ulf avslutade med att dessa tre delar var en del i helheten av att ha SKOJ.
Vår president, Annika Lundeslöf lämnade över en bok om Per Håkansson som grundade ättiksfabriken Salubrin i Eslöv.