Publicerad den dec 07, 2018
Årets stipendiater i vår förering är Maziar Javidian, Mohamed El-Tahan och Rivan Hadji Haso. De gör en beundransvärd insats.
2018 års stipendiater
2018 års stipendiater

Tre unga killar som är uppväxta på området Rönneberga har tagit initiativ till att starta upp en verksamhet för barn och unga upp till 16 år. Barn yngre än 7 år är välkomna tillsammans med vårdandshavare. Under sommaren 2018 hade två av killarna sommarjobb på det kommunala bostadsbolaget, Ebo. Då påbörjades dialogen tillsammans med Ebo om att starta upp denna verksamhet. Eftersom killarna har växt upp i området, har de en god bild av hur situationen på området är.  Trångboddhet, utanförskap och brottslighet är en del av vardagen. Trots detta finns det en gemenskap och stolthet för område. Tillsammans med Ebo vill killarna jobba för att lyfta fram det positiva som finns på området. Både killarna och Ebo ser ett sort behov av aktiviteter för barn och unga.
 
Ebo och killarna tog sedan kontakt med Kultur och Fritid, ungdomsverksamheten för att diskutera på vilken sett de tre kan samverka. I september 2018 hade grunden lagts för samarbetet. Killarna startade upp verksamheten en regnig fredag och lokalen fylldes snabbt. Verksamheten bedrivs ideellt av killarna, vid sidan av jobb och studier. Deras önska är att öppna upp flera gånger i veckan med hjälp av övriga i området. Visionen är att hyra ut lokalen till andra aktörer och föreningar som vill bedriva verksamhet för barn och unga. De vill satsa på exempelvis läxläsning, filmkvällar, olika turneringar och spontanidrott. I dagsläget har killarna öppet en gång i veckan och satsar på kvalité.
 
Dessa fantastiska killar heter Maziar Javidian, Mohamed El-Tahan och Rivan Hadji Haso!